حافظ وارش، تولید کننده و صادر کننده محصولات دانش بنیان شیمیایی، نانویی، دارویی، آرایشی و بهداشتی

حافظ وارش پس از طی یک دوره طولانی مطالعاتی و تحقیقاتی با هدف شناسایی محصولات دانش بنیان و پیشبرد روند آزمایشگاهی و تولید نمونه اولیه موفق به اخذ تأییدیه تولیدی نوع2 دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص مؤسسات و شرکت-های دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید که پس از مدتی […]