کولین کلراید

کولین کلراید

بهبود عملکرد رشد، افزایش وزن و سلامت کلی دام و طیور.

اطلاعات بیشتر