ساختمان و انبار نظرآباد
آدرس: استان البرز
شهرستان نظرآباد
خیابان تهران، بلوار یادگار امام نرسیده به میدان صنعت
پلاک 1
تلفن: 45367638-026
فکس: 45369859-026
کد پستی: 3331661444