ساختمان و انبار نظرآباد
آدرس: استان البرز
شهرستان نظرآباد
خیابان تهران، بلوار یادگار امام نرسیده به میدان صنعت
پلاک ۱
تلفن: ۴۵۳۶۷۶۳۸-۰۲۶
فکس: ۴۵۳۶۹۸۵۹-۰۲۶
کد پستی: ۳۳۳۱۶۶۱۴۴۴