محققان شرکت حافظ وارش برای اولین بار در کشور موفق به تولید ماده‌ای ضروری برای رشد و جلوگیری از بروز بیماری در دام و طیور شدند و کارخانه آن نیز به زودی راه اندازی خواهد شد . این ماده که تاکنون از خارج وارد می‌شده است کولین کلراید نام دارد.
جوجه‌ها تا حدود ۱۳ هفتگی نمی‌توانند در بدن خود کولین را سنتز کنند. اگرچه مواد اولیه طبیعی خوراک محتوی مقادیر مشخصی از کولین هستند، اما این مقدار نمی‌تواند احتیاجات حیوان را تأمین کند. از این رو افزودن کولین ‌کلراید یه جیره غذایی راحت ترین و اقتصادی‌ترین راه تأمین نیاز کولین است.
سالانه حدود ۱۲ هزار تن کولین کلراید وارد کشور می شود که با راه اندازی کارخانه تولید کولین کلراید می توان در این عرصه به سمت خودکفایی حرکت کرد.