اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار 29 دی ماه 2 بهمن 1401

اولین نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار از 29 دی ماه تا 2 بهمن در محل نمایشگاه بین المللی با حضور بانوان مدیرعامل شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور توسط معاونت عالی فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزرای محترم سازمان صنعت و معدن، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این نمایشگاه حضور یافته و بانوان خارجی از بسیاری از کشورها از این نمایشگاه بازدید نمودند.

شرکت حافظ وارش نیز در گروه شرکت های دانش بنیان تولیدی صادر کننده در این نمایشگاه حضور یافت.

اولین کنگره و نمایشگاه بین اللملی بانوان تاثیرگذار

اولین کنگره و نمایشگاه بین اللملی بانوان تاثیرگذار