کارخانه مامونیه
استان مرکزی
 آزاد راه تهران – ساوه، ۵ کیلومتری مامونیه 
شهرک صنعتی مامونیه، فاز ۲
Powered by gmapgen en & låna 10000