مرکز تحقیقات خوراک دام
آدرس: استان البرز
شهرستان نظرآباد
سه راهی شهرک صنعتی سپهر ابتدای روستای خرم آباد
تلفن: ۴۵۳۶۷۶۳۸-۰۲۶
فکس: ۴۵۳۶۹۸۵۹-۰۲۶
کد پستی: ۳۳۳۱۶۶۱۴۴۴