حافظ وارش پس از طی یک دوره طولانی مطالعاتی و تحقیقاتی با هدف شناسایی محصولات دانش بنیان و پیشبرد روند آزمایشگاهی و تولید نمونه اولیه موفق به اخذ تأییدیه تولیدی نوع2 دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص مؤسسات و شرکت-های دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید که پس از مدتی اقدام به تولید اولین محصول خود در پارک علم و فناوری البرز و متعاقب آن ساخت یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی مامونیه را در دستور کار خود قرارداد و در حال حاضر فاز دو تولید محصولات را در کارخانه دوم خود در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد آغاز نموده است.