شاخص جریان مذاب

شاخص جریان مذاب پارامتر و آنالیزی برای تحلیل سرعت جریان مذاب پلیمرهای ترموپلاستیک و در واقع یک پارامتر پر کاربرد برای انتخاب گریدهای پلیمری برای یک کاربرد خاص در صنعت پلاستیک می باشد به طور کلی در صنایع پلیمری برای فرآیندهای اکستروژن گریدهایی با MFI پایین ­تر و برای فرآیندهای شکل­ دهی از گریدهایی با […]